Nhảy đến nội dung

Các ngành tuyển sinh

Năm 2020

Các ngành tuyển sinh

Kế Toán
Luật Kinh Tế
Ngôn Ngữ Anh
Quản Trị Kinh Doanh
Công Nghệ Thông Tin
Tài Chính - Ngân Hàng
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận tài liệu

Tải xuống chương trình học Đại học trực tuyến TNU

Nhận thông tin chi tiết, chương trình khung đào tạo của các ngành học và học phí chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến chất lượng cao TNU

Các ngành đào tạo:

  • Kế Toán
  • Luật Kinh Tế
  • Quản trị kinh doanh
  • Tài chính ngân hàng
  • Công nghệ thông tin
  • Ngôn ngữ Anh