Nhảy đến nội dung

Đăng ký học thử

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ & TƯ VẤN NHẬN LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Nhận thông tin chi tiết, chương trình khung đào tạo của các ngành học và học phí chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến chất lượng cao TNU

Các ngành đào tạo:

  • Kế Toán
  • Luật Kinh Tế
  • Quản trị kinh doanh
  • Tài chính ngân hàng
  • Công nghệ thông tin
  • Ngôn ngữ Anh
  • Thương mại điện tử
  • Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông