Nhảy đến nội dung

Nguồn học liệu điện tử phong phú của Đại học trực tuyến TNU

Với nguồn dữ liệu khổng lồ được số hóa tại trung tâm học liệu và CNTT ( Đại học Thái Nguyên) giúp cho các bạn học viên , sinh viên của trường tại các hệ đào tạo, đặc biệt là sinh viên hệ đào tạo trực tuyến được tiếp cận và sử dụng nguồn tài liệu này phục vụ thiết thực cho việc học.

Trung tâm Học liệu & Công nghệ Thông tin (Đại học Thái Nguyên) là một trong những trung tâm thông tin thư viện lớn và hiện đại bậc nhất cả nước, hàng đầu Đông Nam Á. Với 120.000 tài liệu, trong đó 60% đã được số hóa (khoảng 2,5 triệu trang) Trung tâm đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong hệ thống thư viện đại học ở Việt Nam trong công tác số hóa và chuyển đổi số. Nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu số lớn, đa dạng nên sau 13 năm thành lập, Trung tâm đã phục vụ gần 14 triệu lượt truy cập, sử dụng tài liệu từ xa, trên 6 triệu lượt người trực tiếp đến sử dụng các dịch vụ miễn phí của Trung tâm. Trung tâm là đơn vị thành viên quan trọng, không thể thay thế của Đại học Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số, xây dựng đại học điện tử góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Sau 10 năm số lượng tài liệu in ấn tăng 40 lần (125.248 bản so với 3.000 bản năm 2008), số lượng tài liệu điện tử tăng 37 lần (51.547 tài liệu so với1.396 tài liệu năm 2008). Đến nay, kho tài liệu điện tử của trung tâm thuộc diện lớn thứ 2 trong cả nước (sau Đại học Quốc gia Hà Nội); lượng bạn đọc đến sử dụng tăng 6,4 lần so với năm 2007 (305.152 lượt/năm so với 48.154 lượt năm 2008), số bạn đọc truy cập, sử dụng tài liệu điện tử tăng 21 lần (5.112.396 lượt so với 250.070 lượt năm 2008). Trung tâm đã có hợp tác với 26 tổ chức quốc tế, trong đó điển hình là: Ngân hàng thế giới (có đặt một Góc thông tin Ngân hàng thế giới tại Trung tâm Học liệu), UNESCO, INASP, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Thông tin Hàn Quốc, tổ chức IREX, Đại học RMIT, Viện Goeth Hà Nội

Nguồn dữ liệu học tập phong phú cho sinh viên đại học trực tuyến TNU

Với sinh viên đại học trực tuyến TNU với mã số sinh viên được cấp, các bạn có đầy đủ quyền truy cập nguồn dữ liệu số phong phú này phục vụ việc học tập, nghiên cứu và ứng dụng trực tiếp cho công việc.

Đây là lợi thế rất lớn của sinh viên đại học trực tuyến TNU so với các trường đã và đang đào tạo trực tuyến trên cả nước hiện nay.

Các bạn sinh viên có thể truy cập vào kho học liệu tại đây và làm theo hướng dẫn.

Hiện nay, Đại học trực tuyến TNU đang đào tạo các ngành:

Hình thức học và kiểm tra online 100% với sự đồng hành của giảng viên giỏi, giàu kinh nghiệm trong suốt quá trình học. Các bạn học viên chỉ phải thi tập trung cuối kỳ tại trạm đào tạo từ xa của Đại học Thái Nguyên tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

ĐẠI HỌC TỪ XA – TNU

Để nắm bắt được cơ hội trong thời đại công nghệ, người học ngày nay cần nhanh chóng trang bị kiến thức về công nghệ, máy tính, kỹ năng mềm và rất nhiều kỹ năng mới. Trực thuộc trường Đại học Thái Nguyên, Trung tâm đào tạo từ xa theo phương pháp E-learning TNU cung cấp các kiến thức để dẫn dắt người học phát triển bản thân trong kỷ nguyên 4.0 với các ngành như: Luật, Ngôn ngữ, CNTT, Quản trị. Đặc biệt, sinh viên được xây dựng kỹ năng tự học, hình thành năng lực học tập suốt đời.

► Xem thêm: http://bit.ly/ElearningTNU
► Liên hệ: 0914.709.118