Nhảy đến nội dung
Vì sao nguồn vốn nhân lực Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực

Những thành công của Việt Nam trong tiếp cận giáo dục phổ thông và nâng cao kết quả học tập đã để lại ấn tượng với các nhà hoạch định chính sách giáo dục trên toàn thế giới. Dù mức độ phát triển của kinh tế đất nước còn thấp, nguồn nhân lực Việt Nam vẫn rất cao, học sinh Việt Nam nhìn chung vẫn vượt trội so với học sinh các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA). Bí quyết đằng sau thành công này là gì?

Nguồn vốn nhân lực Việt Nam vượt mặt Trung Quốc và các nước trong khu vực trong thời kỳ Covid

Các nghiên cứu lý thuyết gần đây cho ra kết quả :“Vốn nhân lực bằng một cách trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng tăng trưởng kinh tế quốc gia”. Điều này làm cho vốn nhân lực trở thành một trong những vấn đề được thảo luận nhiều nhất trong lĩnh vực kinh tế. Khám phá xem nguồn nhân lực là gì và nguồn nhân lực của Việt Nam đang đứng thứ bao nhiêu trên thế giới tại bài viết này

Subscribe to Nhân lực