Nhảy đến nội dung
SỰ PHÁT TRIỂN “THẦN TỐC” CỦA VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN TRONG ĐẠI DỊCH COVID

Đại dịch Covid bất ngờ ập đến làm ảnh hưởng đến mỗi người trong chúng ta. Không thể phủ nhận tác động của nó đến toàn bộ nền kinh tế, chính trị, xã hội. Và đặc biệt một trong những điều mở ra “tương lai” của toàn bộ nhân loại đó chính là nền giáo dục cũng bị ảnh hưởng to lớn.

COVID 19 ĐÃ THAY ĐỔI NỀN GIÁO DỤC MÃI MÃI

COVID-19 đã khiến các trường học trên toàn thế giới phải đóng cửa. Trên toàn cầu, hơn 1,2 tỷ trẻ em không ra khỏi lớp học. Điều này đã buộc phải khiến nền giáo dục thay đổi đáng kể, đặc biệt là sự nổi lên của hình thức học e-learning - nghĩa là việc giảng dạy được thực hiện từ xa và trên các nền tảng kỹ thuật số. 

Subscribe to Covid