Nhảy đến nội dung

Thông báo Lễ Khai Giảng Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên tại Hà Nội Ngày 18/04/2021

Sáng ngày 18/04/2021, tại hội trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 – 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Trường Đại học Thái Nguyên đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Chương trình đào tạo Cử nhân đại học trực tuyến TNU – Elearning năm 2021

Thông báo Lễ Khai Giảng Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên tại Hà Nội Ngày 18/04/2021

 


Để nắm bắt được cơ hội trong thời đại công nghệ, người học ngày nay cần nhanh chóng trang bị kiến thức về công nghệ, máy tính, kỹ năng mềm và rất nhiều kỹ năng mới. Trực thuộc trường Đại học Thái Nguyên, Trung tâm đào tạo từ xa theo phương pháp E-learning TNU cung cấp các kiến thức để dẫn dắt người học phát triển bản thân trong kỷ nguyên 4.0 với các ngành như: Luật, Ngôn ngữ, CNTT, Quản trị. Đặc biệt, sinh viên được xây dựng kỹ năng tự học, hình thành năng lực học tập suốt đời.

► Xem thêm: http://bit.ly/ElearningTNU
► Liên hệ: 0914.709.118